Usluge

CNC PROBIJANJE LIMA

Probijanje lima se vrši na CNC probijačici AMADA PEGA 357 sa preciznošću manjoj od desetine milimetra. Prednost tehnologije je proizvodnja velikih količina proizvoda raznih kontura, otvora uz minimalnu potrošnju energije.

cnc probijanje lima usluge mostar

Max format lima: 2500x1250 mm
Debljina: 3mm
Materijal: čelik, inox, aluminij, bakar i dr ...

cnc probijanje lima